DBuren is een wooninitiatief in de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn waar 9 bewoners in de leeftijd van 19 tot 44 jaar met een beperking wonen. DBuren is opgezet door de ouders/naastbetrokkenen van de bewoners. Vanaf 1 September 2017 wonen de jong volwassenen in een eigen appartement binnen DBuren waar 24/7 begeleiding aanwezig is.

Adres:    Het Sparrenbos 23      7325 AN Apeldoorn

opening

Officiële opening DBuren

Op 1 september 2017 werd een droom werkelijkheid! Na jarenlange voorbereidingen.  14 april was de officiële opening.

info ouderinitiatief

Ouderinitiatief DBuren

Dit is de website van de projectvisie van het ouderinitiatief DBuren. Het geeft inzicht in de voorgestelde opzet, visie en exploitatie van dit initiatief.

Videoverslag Big Bazaar

Verslag van de bouw

Bekijk onze introductie video

Wilt U ons steunen?

Maak een bedrag over op rekeningnummer van Oudervereniging DBuren Apeldoorn, banknr.: NL04 RABO 0180 5895 39 o.v.v. Vriend van DBuren.